Cross-Thrace Connection”/ “Çapraz Trakya Bağlantısı Projesi Etkinliği

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Liderliğinde, Bulgaristan - Bölgesel Tarih Müzesi - Haskovo  ve Bulgaristan "Bölgesel İşbirliği ve Kalkınma İttifakı" Derneği Partnerliğinde yürütmekte olduğumuz Avrupa Birliği - Interreg-IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının ikinci teklif çağrısı CB005.2.21.063 referans numaralı ve "Cross-Thrace Connection”/ “Çapraz Trakya Bağlantısı” isimli projemizin “GELENEKLER ve SÜREKLİLİK / TRADITIONS and CONTINUITY” tanıtım etkinliği 30.09.2021 tarihinde, 11:00 – 13:30 saatleri arasında Keşan Kent Müzesi Bahçesi’nde sanatsal gösteriler eşliğinde gerçekleştirilecektir.

“Gelenekler ve Süreklilik / "Тraditions and Continuity" etkinliği ile, Edirne - Keşan’da, geleneksel kostümler için oluşturulmuş olan Augmented Reality Software / Artırılmış Gerçeklik Yazılımı’nı tanıtmayı hedeflemektedir. Bu yazılım, eski zamanlara ait yöresel bir elbiseyi denemek ve yaklaşık bir buçuk asır geriye gitmek isteyen herkese olanak sağlamaktadır.

Yapılacak olan etkinlik, farklı etnik ve etnografik grupların geleneklerini ve kültürel değerlerini korumayı ve teşvik etmeyi, gelecek nesillere aktarım için fırsatlar sağlamayı ve sınır ötesi bölgeyi uzun bir tarih ve zengin kültürel gelenekler alanı olarak tanıtmayı amaçlamaktadır.

Faaliyet kapsamında, Uzman Konuşmacılar tarafından Keşan hakkında bilgi verilerek, Keşan yöresi halk oyunları,  Klasik Müzik Dinletisi, Keşan yöresi geleneksel kıyafet sunumları ile Keşan’ın tarih, kültür, gelenekler ve folklor alanında tanıtımı hedeflenmektedir.